Výroba teplé a studené kuchyně, rozvoz obědů, lahůdek.

Provozování firemních kantýn, jídelen a obchodů.


logo

Žatecké lahůdky s.r.o.


Naše společnost byla založena v roce 2009 s cílem vytvoření společensky prospěšného sociálního podniku,
zaměstnávajícího OZP (osoby zdravotně postižené) a jejich integraci do společnosti.

Pracuje u nás přes 110 zaměstnanců a z tohoto počtu je víc než 90 % OZP (zdravotně postižených osob).
V současné době patříme v Ústeckém kraji mezi významné společnosti, zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

Naše organizace zohledňuje potřeby svých zaměstnanců a tvoří podmínky pro jejich úspěšnou adaptaci na trhu práce.
Proto přizpůsobujeme pracovní prostředí, pracovní podmínky a pracovní dobu našich zaměstnanců.
Zajišťujeme jejich odborné vedení, rozvoj vzdělávání a schopností pro uplatnění na otevřeném trhu práce.

Máme zavedený koncept sociálního podnikaní, ve kterém se zaměstnanci zapojují do rozhodovacích procesů,
řízení a strategického plánování společnosti.
Reinvestujeme víc než polovinu zisku do rozvoje společnosti.

Naším cílem je dodržovat Akční plán pro ekologické inovace (EcoAP – Environmental Technologies Action Plan),
schválený EK, o udržitelné spotřebě a výrobě, jehož cílem je rozšířit politiku v oblasti inovace
k zeleným technologiím a ekologickým inovacím.

Maximalizujeme environmentální aspekty výroby - postupy šetrné k životnímu prostředí.

Upřednostňujeme potřeby místní komunity a poptávky, při spolupráci preferujeme místní odběratele.
Koupí našich výrobků podporujete práci zdravotně postižených osob - OZP.