Výroba teplé a studené kuchyně, rozvoz obědů, lahůdek.

Provozování firemních kantýn, jídelen a obchodů.


logo

Žatecké lahůdky s.r.o.


1. Společenská prospěšnost
Naše společnost Žatecké lahůdky s.r.o. byla založena v roce 2009 s cílem vytvoření společensky prospěšného sociálního podniku, který zaměstnává především osoby zdravotně postižené (OZP) a zajišťuje jejich rozvoj a integraci do společnosti.

2. Zaměstnávání min. 30 % osob znevýhodněných na trhu práce
Aktuálně máme 113 zaměstnanců, z toho je 107 OZP. Jejich podíl činí 93 %. Sídlo společnosti se nachází v Žatci, v ulici Chomutovská 3239,
v areálu bývalé Fruty. Zde probíhá hlavní činnost společnosti: výroba studené kuchyně (lahůdky) a teplé kuchyně (výroba a rozvoz obědů).
Ve středisku Žatec pracuje 55 OZP.
Druhým střediskem je ZOO Ústí nad Labem, kde působíme již 18 let. V areálu ZOO provozujeme restauraci Savana, občerstvení Savanka
a prodejny suvenýrů Sepilog a Pueblo. Ve středisku ZOO pracuje 43 OZP.
V Lounech provozujeme občerstvení na autobusovém nádraží (3 OZP), kantýny v domově důchodců (2 OZP) a ve firmách IMC (2 OZP) a NACHI (2 OZP).

3. Integrace a rozvoj zaměstnanců
Protože většina našich zaměstnanců z cílových skupin nejsou osoby vyučené v oboru gastronomie, probíhá jejich kontinuální školení.
Pokud uchazeč zvládne základní dovednosti pomocné síly, pokračuje v rekvalifikaci na pomocného kuchaře a ti nejlepší i na kuchaře a lahůdkáře.
Kuchaři se dále zdokonalují dle středisek. V ZOO probíhají tématická školení 4x ročně a ve středisku v Žatci školení, zaměřená na speciality
japonské kuchyně a novinky studené kuchyně. Po rekonstrukci výrobny plánujeme rozšíření provozu o výrobu pekařských a cukrářských výrobků.
Zde bude rovněž probíhat postupná rekvalifikace a zdokonalování vybraných zaměstnanců.
Naše organizace zohledňuje potřeby svých zaměstnanců a vytváří podmínky pro jejich úspěšnou adaptaci na trhu práce, a to rozvojem
vzdělávání vzhledem ke schopnosti jednotlivých zaměstnanců. Zaměstnancům přizpůsobujeme pracovní prostředí, pracovní podmínky
a pracovní dobu. Zajišťujeme odborné vedení, rozvoj vzdělávání a schopností našich zaměstnanců pro uplatnění na otevřeném trhu práce.
V srpnu 2020 k nám nastoupila do personálního oddělení paní Mgr. Gabriela Skipalová, která se stará o individuální plány zaměstnaců,
jak v problematice finanční gramotnosti, tak v dalších oblastech osobního rozvoje. Formou individuálních konzultací pomáhá
našim zaměsnancům řešit např. otázky spojené s oddlužením, exekucemi či insolvencemi. Konzultace probíhají individuálně dle potřeb zaměstnanců.
Vede průběžnou evidenci jednotlivých konzultací s kontrolou dosažených cílů a s následnými plány individuálního rozvoje.
Již několik let pomáhá zaměsnancům paní Soukupová s žádostmi o příspěvky na děti, bydlení atd.
V současné době probíhají jednání s ČMZRB o bezúročném úvěru, který použijeme k přestavbě budovy. Součástí rekonstrukce je školící místnost, která bude sloužit k jednotlivým školením.

4. Zapojování zaměstnanců a členů do směřování podniku
Máme zavedený koncept sociálního podnikání, ve kterém se zaměstnanci zapojují do rozhodovacích procesů, od sestavování jídelních lístků,
přes tvorbu receptů při výrobě pokrmů až po strategické plánování rozvoje společnosti. Naši zaměstnanci samostatně rozhodují jak v oblasti provozu (sestavování jídelních lístků, tvorba receptů, technologických postupů při výrobě, tak o začátku, délce a konci pracovní doby). Provozní porady probíhají dvakrát měsíčně. Z porady je proveden stručný záznam s návrhy a úkoly pro jednotlivé odpovědné osoby.
Dále naši zaměstnanci spolurozhodují v oblasti obchodu (výběr dodavatelů, odběratelů, cenotvorba a rozhodují do jakého regionu budeme expandovat a v jakém časovém období) . Dále rozhodují o nákupu nových strojů, vozového parku, rekonstrukci budovy, počtu zaměstnanců, až po použití nových IT technologií, čímž plně rozhodují o dalším směřování podniku. Obchodní porady probíhají dvakrát ročně s hodnocením uplynulého období a s plány pro následující období. Z porady je proveden písemný záznam.

5. Reinvestice min 51 % zisku do rozvoje podniku
Každý rok reinvestujeme více jak 51 % svého zisku. Zisk z roku 2019 (2,7 mil) jsme ze 100 % reinvestovali zpět a dokončili jsme nákup nemovitosti v Zákupech (5,5 mil. Kč). Součástí nemovitosti je hydrogeologický jímací vrt EZ – 1, kde v následujících letech plánujeme rozšíření činnosti společnosti o další aktivity. Dále jsme pokračovali v obnově vozového parku nákupem dvou nových vozidel (520 000,- Kč). Pro roky 2021 a 2022 je plánován nákup nové skladové haly, která sousedí s výrobním závodem areálu Fruta. Dále je plánována rekonstrukce stávající budovy, včetně nového sociálního zařízení a výstavby nové výrobní části pro teplou kuchyň. K realizaci této investice bychom rádi získali podporu bezúročného úvěru od ČMZRB.

6. Nezávislost v manažerském rozhodování

Řízení podniku není závislé na externích subjektech.

7. Lokalizace, podpora místní ekonomiky
Jako společnost se zaměřujeme na podporu místní ekonomiky a preferujeme místní dodavatele. Základní sortiment nám dodává firma Gastroplus Louny. Zeleninu a ovoce nám dodává firma OZ Brázda Žatec, obalové materiály odebíráme od firmy OBALY K.Š.M. s.r.o. Brambory odebíráme po sklizni do vyprodání zásob o místního farmáře pana Frice. Obědy a lahůdky rozvážíme v okresech Louny, Most, Chomutov (Kadaň, Klášterec nad Ohří) a Rakovník.
Našimi odběrateli jsou jak firmy Bilbo šmak s.r.o., HOLZ TRADE s.r.o., ISHIMITCU MANUFAKTURING CZ, NACHI s.r.o., tak jednotlivci.
Naši zaměstnanci jsou pouze osoby žijící do 25 km od svého zaměstnání. Naším místním partnerem je již více jak 10 let příspěvková organizace
Ústeckého kraje Domov „Bez zámků“ Tuchořice, jejichž klienti u nás nejen pracují, ale každý rok podnikneme několik akcí a výletů (divadelní představení, kde účinkují klienti domova, sportovní dny, narozeninové oslavy a jednou dokonce svatba dvou klientů atd.).
Bohužel v loňském roce jsme díky pandemii neměli možnost žádnou společnou akci realizovat, ale již po uvolnění máme naplánovaný výlet do ústecké ZOO.
Dalším významným místním aktérem (partnerem) je samozřejmě ÚP, a to jak pobočka Louny, tak Žatec. Již několik let spolupracujeme a účastníme se burzy práce, kde si nás ÚP vybral jako zástupce firem zaměstnávající OZP. Dále jsme členem komise poradního sboru ÚP, který se dvakrát ročně schází a vyhodnocuje již realizované projekty a konzultuje strategii podpory jednotlivých cílových skupin na další období.

8. Enviromentální zodpovědnost
Ve všech střediscích probíhá třídění odpadů. V případně, že není možné tříděný odpad dát do konkrétní nádoby separovaného odpadu, je svážen na výrobnu v Žatci, kde máme nádoby na tříděný odpad (plast, papír, kov, biologický odpad). Probíhá průběžná výměna starších strojů za nové, energeticky úspornější.
Byl zakoupen nový konvektomat, smažící pánev a hlavně myčka nádobí, která výrazně spoří spotřebu vody a snižuje použití čistících přípravků.
V letošním roce bychom rádi pořídili výkonný parní čistič, který by rovněž výrazně snížil spotřebu čistících přípravků používaných na mytí podlah a pracovních povrchů. Rekonstrukcí výrobny s jejím následným zateplením dojde k výraznému snížení spotřeby elektrické energie, potřebné k vytápění.