Výroba teplé a studené kuchyně, rozvoz obědů, lahůdek.

Provozování firemních kantýn, jídelen a obchodů.


logo

Žatecké lahůdky s.r.o.


Naše společnost Žatecké lahůdky s.r.o. byla založena v roce 2009 s cílem vytvoření společensky prospěšného
sociálního podniku, který zaměstnává především osoby zdravotně postižené (OZP) a zajišťuje jejich integraci
do společnosti.

Aktuálně máme 113 zaměstnanců, z toho je 107 OZP. Jejich podíl činí 93 %.

Sídlo společnosti se nachází v Žatci, v ulici Chomutovská 3239, v areálu bývalé Fruty.
Zde probíhá hlavní činnost společnosti: Výroba studené kuchyně (lahůdky) a teplé kuchyně (výroba a rozvoz obědů).
Ve středisku Žatec pracuje 55 OZP.
Druhým střediskem je ZOO Ústí nad Labem, kde působíme již 18 let.
V areálu ZOO provozujeme restauraci Savana, občerstvení Savanka a prodejny suvenýrů Sepilog a Pueblo.
Ve středisku ZOO pracuje 43 OZP.
V Lounech provozujeme občerstvení na autobusovém nádraží, kantýny v domově důchodců a ve firmách IMC a NACHI.

Většina našich zaměstnanců cílových skupin nejsou osoby vyučené v oboru gastronomie, probíhá jejich kontinuální školení.
Pokud uchazeč zvládne základní dovednosti pomocné síly, pokračuje v rekvalifikaci na pomocného kuchaře
a ti nejlepší i na kuchaře a lahůdkáře. Kuchaři se dále zdokonalují dle středisek.
V ZOO probíhají tématická školení 4x ročně a ve středisku v Žatci školení, zaměřená na speciality japonské kuchyně
a novinky studené kuchyně.
Po rekonstrukci výrobny plánujeme rozšíření provozu o výrobu pekařských a cukrářských výrobků.
Zde bude rovněž probíhat postupná rekvalifikace a zdokonalování vybraných zaměstnanců.

Naše organizace zohledňuje potřeby svých zaměstnanců a vytváří podmínky pro jejich úspěšnou adaptaci na trhu práce,
a to rozvojem vzdělávání vzhledem ke schopnosti našich zaměstnanců.
Proto zaměstnancům přizpůsobujeme pracovní prostředí, pracovní podmínky a pracovní dobu.

Zajišťujeme odborné vedení, rozvoj vzdělávání a schopností našich zaměstnanců pro uplatnění na otevřeném trhu práce.
Máme zavedený koncept sociálního podnikání, ve kterém se zaměstnanci zapojují do rozhodovacích procesů,
od sestavování jídelních lístků, přes tvorbu receptů při výrobě pokrmů až po strategické plánování rozvoje společnosti.

Zisk z roku 2019 - 2,7 mil. - 100 % jsme reinvestovali zpět a dokončili jsme nákup nemovitosti v Zákupech (5,5 mil.).
Součástí nemovitosti je hydrogeologický jímací vrt EZ – 1, kde v následujících letech plánujeme rozšíření činnosti
společnosti o další aktivity. Dále jsme pokračovali v obnově vozového parku nákupem dvou nových vozidel (520 000,- Kč).
Pro roky 2021 a 2022 je plánován nákup nové skladové haly, která sousedí s výrobním závodem areálu Fruta.
Dále je plánována rekonstrukce stávající budovy, včetně nového sociálního zařízení a výstavby nové výrobní části
pro teplou kuchyň. K realizaci této investice bychom rádi získali podporu bezúročného úvěru od ČMZRB.

Jako společnost se zaměřujeme na podporu místní ekonomiky a preferujeme místní dodavatele.
Našimi odběrateli jsou firmy a jednotlivci, nacházející se v okresech Louny, Most, Chomutov (Kadaň, Klášterec nad Ohří) a Rakovník.

Naši zaměstnanci jsou pouze osoby žijící do 25 km od svého zaměstnání.

Našim cílem je dodržovat Akční plán pro ekologické inovace (EcoAP- Environmental Technologies Action Plan), schválený EK,
o udržitelné spotřebě a výrobě, jehož cílem je rozšířit politiku v oblasti inovace k zeleným technologiím a ekologickým inovacím.

Ve všech střediscích probíhá třídění odpadů. Používají se pouze prostředky šetrné k přírodě.
Probíhá průběžná výměna starších strojů za nové, energeticky úspornější.
Rekonstrukcí výrobny s jejím následným zateplením dojde k výraznému snížení spotřeby elektrické energie, potřebné k vytápění.