Catering dnes už není jen jídlo a pití, ale také design, atmosféra, úsměv, uvolnění a show.

Je to zábava, na které se společně podílíme.

Vy se svými přáními a my schopností je plnit na té nejvyšší možné úrovni.

 

 

Vaší jedinou starostí bude, koho pozvat a co si vzít na sebe.

 

 

Potřebujete zajistit na svou akci také propagační materiály, výzdobu (kulisy, květiny), tématické oděvy obsluhujícího personálu, vhodné prostory a nebo hudební program?

Rádi Vám pomůžeme i v této oblasti.

Samozřejmostí jsou i svatby.

 

Na čem záleží:

Vědět, proč akci děláte, pro koho a co je jejím cílem, určit typ akce jako např. koktail, raut, banket apod., stanovit si téma, design a program, najít vhodné místo, vybrat menu a jeho styl, říct nám svá netradiční přání (barmanská show, performance apod.).

My Vám připravíme srozumitelný rozpočet, finanční plán, připravíme degustaci jídel a nápojů.

Nakonec si navzájem schválíme návrh a můžeme začít.

 

 

Základní členění hostin a společensko - gastronomických akcí podle způsobu obsluhy

 

Hostiny u stolu  Slavnostní oběd, večeře (banket), večeře s tancem, gala večeře, hostiny s bufetovým provozem apod.

Hostiny organizované vstoje  Kokteil party, recepce, raut, piknok atd.

 

Společensko-gastronomické akce členíme na akce "malé a velké", nejenom velikostí, ale i společenským významem.

 

Malé akce  Odpolední čaj, pozvání na sklenku vína, pozvání k barovému pultu, pozvání na bowli, pozvání na malou coctail party a další.

Velké akce  Koktail party, recepce, gala koncert (raut), gala večer s tancem, brunch, zahradní slavnost, výlet lodí nebo výlet do přírody a další.

 

Základní typy akcí, pro které vám rádi zajistíme catering

 

Banket

Banket se koná vždy z nějakého důvodu. Pronášejí se na něm slavnostní přípitky, hovoří se k pozvaným hostům.

Tématické zaměření banketu má velkou škálu možností např.: hudební, filmový, historický, maškarní... Možností, jak banket pojmout, je mnoho a nabídku těchto služeb neustále doplňujeme a rozvíjíme.

Banket se koná v poledne nebo večer. Může jít o oběd nebo večeři.

 

Gala večeře

Slavnostní večeře uspořádaná u volně rozmístěných stolů.

Často se jedná o plesy, zahájení konference či sympozia, svatební hostiny pro uzavřenou společnost.

 

Koktail party

Pořádá se obvykle u příležitosti zahájení jednání, oslav výročí organizací či podniků, zahájení módní přehlídky apod.

Toto krátké setkání většinou pořádáme dopoledne nebo odpoledne.

 

Recepce

Slavnostní forma rautu, se kterou se sektáte hlavně v politických a diplomatických kruzích. Jde především o oficiální přijetí hostů spojené s pohoštěním podávaným vstoje.

Recepce se konají také při zahájení nebo ukončení významných společenských a obchodních událostí. Občerstvení na nich se nejčastěji řeší formou samoobsluhy.

 

Brunch

Dnes velmi oblíbená společenská akce. Slovo brunch vzniklo spojením částí dvou anglických slov: „breakfast“ (snídaně) a „lunch“ (oběd). Podávají se tak jídla vhodná k snídani, k obědu i ke svačině.

 

Zahradní slavnost

Vlastně takový raut v přírodě. Může jít o grill party, pivní party, šašlik party, fondue party i open bar party. Zpravidla se koná v soukromí nebo pro užší okruh pozvaných.

Úspěch těchto akcí je závislý na počasí. A tak se vždy snažíme při plánování pohoštění v přírodě zajistit také náhradní prostory pro případ nepříznivého počasí (tzv. suchou a mokrou variantu).

 

Číše vína

Krátká, zhruba půlhodinová společenská akce, pořádaná v rámci větších setkání v přilehlých prostorách. Podávají se především vína, jeden až dva druhy nealkoholických nápojů a jako občerstvení většinou kanapky. S těmi mezi pozvanými hosty koluje obsluha s tácy.

 

Čaj o páté

Odpolední společenské setkání, na kterém se podává malé občerstvení formou nabídkových stolů nebo nabídkou z táců.

Občerstvení tvoří výrobky studené kuchyně, k pití široký výběr teplých a studených nealkoholických nápojů.

 

Hudební odpoledne

Případně také filmové odpoledne či večer. Jde především o kulturní záležitost, při níž se potkávají významní umělci, členové hudebních těles nebo tvůrci uvádějící nový film. Podobný charakter mají i vernisáže.

Nejčastěji se tu setkáte s nabídkovými stoly (studený a nápojový). Pro všechny hosty by měla být zajistěna možnost sezení.

 

Výlet do přírody – piknik nebo menší zahradní akce

Oblíbené zpestření víkendů nebo delších společenských akcí, jako jsou festivaly, kongresy apod.

Potřebujete zajistit na svou akci také propagační materiály, výzdobu (kulisy, květiny), tematické oděvy obsluhujícího personálu, vhodné prostory nebo hudební a kulturní program?

Rádi vám pomůžeme i v této oblasti.